web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Her kan ein finne lenke til lover og forskrifter som er mest sentrale i arbeidet til kontrollutvalet.

Kommunelova - Lov om kommunar og fylkeskommunar 

Endring i kommunelova

 

Forskrift om kontrollutval og revisjon 

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar  

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar       

Forskrift om årsrekneskap og årsmelding      

Forskrift om årsbudsjett   

 

Forvaltningslova 

Offentleglova       

 

Lov om offentlige innkjøp 

 

Lovdata - Noregs lover        

 

Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

  

 

 

           

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257