web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
24.02.2020 14:00 Grodås  Kommunestyresalen
08.05.2020 13:00 Volda Samfunnshuset  Kommunestyresalen 
18.09.2020 13:00 Volda Samfunnshuset  Sal i 1. etg 
23.10.2020 13:00 Volda Samfunnshuset  Sal i 1. etg  
04.12.2020 13:00 Volda Samfunnshuset  Sal i 1. etg  

Saksdokument og protokollar

Møte 02-20 - 08.05.2020

Innkalling og sakliste

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 18/20 Meldingar 

Vedlegg: 

  1. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».
  2. Notat frå Advokat Kvammen, av 03.02.2020. «Møtegodtgjørelse m.v. til representantskap i IKS».

Sak 19/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 20/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit Hornindal kommune

Vedlegg: 

  1. Revisor si vurdering av uavhengigheit av 24.04.2020

Sak 21/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 - Hornindal kommune 

Sak 22/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Hornindal kommune

Vedlegg: 

  1. Revisjonsmelding Hornindal kommune 2019
  2. Rekneskap Hornindal kommune 2019
  3. Årsmelding Hornindal kommune

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 - Volda kommune 

Sak 24/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Volda kommune

Vedlegg: 

  1. Revisjonsmelding 2019
  2. Rekneskap Volda kommune 2019
  3. Årsmelding 2019

Sak 25/20 Årsplan for kontrollutvalet i Volda kommune 2020

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 24.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Volda 2019

Sak 08/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Hornindal 2019

Sak 09/20 Medlemskap i forum for kontroll og tilsyn 

Sak 10/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 11/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 12/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar 

Sak 13/20 Spørsmål om settekommune

Sak 14/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen Volda

Sak 15/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen Hornindal 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257