web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
25.02.2020 13:00 Vanylven rådhus Møterom 2
19.05.2020 13:00 Åram skule    Grendastova 
16.06.2020 13:00 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen
08.09.2020 14:15 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen 
20.10.2020 13:00 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen 
01.12.2020 13:00 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-20 - 20.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 34/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 35/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 36/20 Meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Dokument frå Vanylven kommune, av 08.09.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 16.06.2020».
 4. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».

Sak 37/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 38/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Vedlegg: 

 1. Dokument, av 21.09.2020. «Vurdering av uavhengigheit».

Sak 39/20 Engasjementbrev frå revisjonen

Vedlegg:

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Vanylven kommune datert 04.09.2020.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 40/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Sak 41/20 Orientering frå hovudverneombodet

Sak 42/20 Orientering frå kommunalsjef - Kultur og oppvekst

Møteprotokollen 

 

Møte 04-20 - 08.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 27/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 28/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 29/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Vanylven kommune, av 17.06.2020. «Årsplan for kontrollutvalet 2020».
 3. Dokument frå Vanylven kommune, av 16.06.2020. «Melding: Møteprotokoll 19.05.2020».
 4. Dokument frå Vanylven kommune, av 22.05.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 25.02.2020».
 5. Dokument frå Vanylven kommune, av 22.05.2020. «Årsmelding for kontrollutvalet 2019».

Sak 30/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 31/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 32/20 Etterlevelseskontroll

Vedlegg: 

Sak 33/20 Tertialrapport Vanylven kommune 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg til Formannskapet sak 53/20 8.6.2020 og Kommunestyret sak 50/20 15.06.2020.
 2. Tertialrapport 1. tertial 2020 - kommunestyresak 50/20 15. juni 2020.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 16.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 20/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 21/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 22/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Dokument frå Vanylven kommune. «Årsmelding og rekneskap 2019 for skatteoppkrevjaren i Vanylven». Datert 02.06.2020
 2. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».

Sak 23/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 24/20 Revisjonen sitt arbeid med finasiell revisjon 2019 

Sak 25/20 Kommunerekneskapen med årsrapport 2019 Vanylven kommune

Vedlegg:  

 1. Revisjonsmelding 2019
 2. Rekneskap 2019
 3. Årsmelding 2019

Sak 26/20 Ytring i ulike media

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 19.05.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Meldingar

Vedlegg: 

Sak 15/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 16/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 17/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Vedlegg: 

Sak 18/20 Orientering frå Ordføraren- Korona m.m

Sak 19/20 Orientering frå Ordføraren - Økonomisk situasjon m.m

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 25.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 10/20 Status på saker

Sak 11/20 Kontrollrapport - Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257