web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
25.02.2020 13:00 Vanylven rådhus  Møterom 2
04.05.2020 13:00  Combisenteret Møterom 2. etg.
16.06.2020 13:00 Vanylven rådhus   Møterom 2
08.09.2020 13:00 Vanylven rådhus  Møterom 2 
20.10.2020 13:00 Vanylven rådhus  Møterom 2 
01.12.2020 13:00 Vanylven rådhus  Møterom 2 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 25.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 10/20 Status på saker

Sak 11/20 Kontrollrapport - Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257