web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440
vanylven/kommunevapen.gif

Kontrollutvalet  2015- 2019

Medlemar

Knut Aksel Thunem, leiar           Tlf: 901 87 631            E-post: kathunem@tussa.com

Lidvar Kragset, nestleiar            Tlf: 957 74 725             E-post: lkragset@online.no

Ester Sørdal Klungre

Oddvin Kragset

Miriam Nystøyl

 

Varamedlemar

1. Hallstein Ljoså

2. Sølvi Brandal

3. Stig Aarsnes

4. Brit Myklebust Bjørlykke

5. Leon Stranden

6. Ragnhild Hogganvik Eidså

7. Per-Johnny Brekke

 

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257