web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
01.03.2019 08:45 Florø

Flora samfunnshus

Speilsalen

 01.03.2019  13:00  Rådhuset  Einevarden
 03.04.2019  08:00  Rådhuset  Einevarden
14.05.2019 08:00    Rådhuset  Einevarden
06.06.2019 13.00 ASVO Måløy AS   Møterom 
10.09.2019 08:00    
03.12.2019 08:00    

Saksdokument og protokollar

Møte 05-19 - 06.06.2019

Innkalling og sakliste

Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll 

Sak 27/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 28/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 29/19 Revisjonsordning for Kinn kommune 

Sak 30/19 Sekretariatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune 

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 14.05.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 20/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 21/19 Meldingar

Sak 22/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 23/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 24/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018 

Sak 25/19 Driftsrekneskapen med årsrapport 2018 for fellesnemnda i Kinn kommune

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 03.04.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Sak 16/19 Orientering frå Rådmannen

Sak 17/19 Revisjonsordning for Kinn kommune 

Sak 18/19 Sekreteriatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune 

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 01.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokoll frå sist møte 

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 1-6)

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 7-9)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 06/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos kommunerevisjonen i Nordfjord

Sak 10/19 Felles revisjonsselskap - Stifting av Vestland revisjon - kommunale oppgåvefellesskap

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 01.03.2019

Innkalling og sakliste

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257