web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
01.03.2019 08:45 Florø Flora samfunnshus
 01.03.2019  13:00  Måløy rådhus  Einevarden
 03.04.2019  08:00  Måløy rådhus  Einevarden
 28.05.2019  08:00  Måløy rådhus  Einevarden
10.09.2019 08:00    
03.12.2019 08:00    

Saksdokument og protokollar

Møte 01-19 - XX.XX.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257