web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
01.03.2019 08:45 Florø

Flora samfunnshus

Speilsalen

 01.03.2019  13:00  Rådhuset  Einevarden
 03.04.2019  08:00  Rådhuset  Einevarden
14.05.2019 08:00    Rådhuset  Einevarden
06.06.2019 13.00 ASVO Måløy AS   Møterom 
10.09.2019 08:00 Rådhuset    Einevarden
22.10.2019 08.00  Rådhuset Einevarden 
03.12.2019 09:00  Rådhuset Einevarden 

Saksdokument og protokollar

Møte 08-19 - 03.12.2019

Innkalling og sakliste

Sak 49/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 50/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 51/19 Meldingar

Sak 52/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 40/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Vågsøy parkering AS - Utsatt frå tidligare møte

Møteprotokoll

 

Møte 07-19 - 22.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 47/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 48/19 Selskapskontroll av Nordfjord havn IKS 

Vedlegg 1 

Vedelgg 2-12

Møteprotokoll

 

Møte 06-19 - 10.09.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 32/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 33/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 34/19 Meldingar 

Sak 28/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 - utsatt frå forrgje møte 

Sak 35/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 36/19 Tilsynsrapport - Måløykollektivet

Sak 37/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 38/19 Overornda revisjonsstrategi 2019 - Finansiell revisjon

Sak 39/19 Orientering om løpande revisjon 

Sak 40/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Vågsøy parkering AS

Sak 41/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Nordfjord havn IKS

Sak 42/19 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2018 for ASVO Måløy AS

Sak 43/19 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Nordfjord Miljøverk IKS

Sak 44/19 Årsmelding 2018 for Nordfjordnett IKS

Sak 45/19 Konkurranseutsetting av sekretariatet

Sak 46/19 Evaluering av kontrollutvalet 

Møteprotokoll

 

Møte 05-19 - 06.06.2019

Innkalling og sakliste

Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll 

Sak 27/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 28/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 29/19 Revisjonsordning for Kinn kommune 

Sak 30/19 Sekretariatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune 

Sak 31/19 E-post av 15.04.2019 frå Kryss revisjon (sjå møteprotokoll)

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 14.05.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 20/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 21/19 Meldingar

Sak 22/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 23/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 24/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018 

Sak 25/19 Driftsrekneskapen med årsrapport 2018 for fellesnemnda i Kinn kommune

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 03.04.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Sak 16/19 Orientering frå Rådmannen

Sak 17/19 Revisjonsordning for Kinn kommune 

Sak 18/19 Sekreteriatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune 

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 01.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokoll frå sist møte 

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 1-6)

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 7-9)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 06/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos kommunerevisjonen i Nordfjord

Sak 10/19 Felles revisjonsselskap - Stifting av Vestland revisjon - kommunale oppgåvefellesskap

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 01.03.2019

Innkalling og sakliste

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257