web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
06.02.2020 13:00  Rådhuset  Skeide
11.03.2020 13:00    
07.05.2020 13:00    
03.09.2020 13:00    
01.10.2020 13:00    
05.11.2020 13:00    
03.12.2020 13:00    

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 06.02.2020

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257