web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
06.02.2020 13:00 Rådhuset Skeide
11.03.2020 13:00 Rådhuset Hasund
14.05.2020 08:00 Rådhuset  Ulstein 
03.09.2020 13:00 Rådhuset  Ulstein 
01.10.2020 13:00 Rådhuset Ulstein 
04.11.2020 13:00 Rådhuset  Ulstein 
03.12.2020 13:00 Rådhuset  Ulstein 

Saksdokument og protokollar

Møte 02-20 - 11.03.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 10/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/20 Meldingar

Sak 12/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 13/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 14/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 15/20 Ymse

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 06.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp - Oppfølging

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257