web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440
ulstein/kommunevapen.gif

Kontrollutvalet 2015 - 2019

Medlemar

Ivar Mork, leiar                     Mobil: 909 76 081

Asbjørn Gausdal, nestleiar        Mobil: 470 12 501

Jon Åge Eidem 

Berit Lyngstad

Mary Kleven Brekke

 

Varamedlemar

1. John Osnes

2. Inge Håkonsholm

3. Tommy Walaunet

4. Håkon Waage

5. Torill Niemann Strandabø

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257