web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
07.02.2020 13:00 Rådhuset Nordfjordeid Formannskapssalen
27.03.2020 13:00    
24.04.2020 13:00    
19.06.2020 13:00    
11.09.2020 13:00    
16.10.2020 13:00    
20.11.2020 13:00    

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 07.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 05/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 06/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Selje 2019

Sak 07/20 Årsmelding for kontrolutvalet i Eid 2019

Sak 08/20 Innvendingar mot vindkraftanlegg - Kommunal sakshandsaming

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257