web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
07.02.2020 13:00 Rådhuset Nordfjordeid Formannskapssalen
27.03.2020 13:00    
24.04.2020 13:00    
19.06.2020 13:00    
11.09.2020 13:00    
20.11.2020 13:00    

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 07.02.2020

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257