web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
06.03.2019 10:00 Selje rådhus Møterom, 2.etg
06.03.2019 12:00  Selje   
24.04.2019 13:00 Selje rådhus Møterom, 2. etg
25.06.2019 12:00 Selje rådhus  Møterom, 2. etg
22.10.2019 13:00 Selje rådhus  Møterom, 2. etg
05.12.2019 13:00 Selje rådhus Møterom, 2. etg

Saksdokument og protokollar

Møte 01-19 - XX.XX.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257