web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
10.03.2020 08:15 Rådhuset  Formannskapssalen
12.05.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen 
09.06.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen
09.09.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen
13.10.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen
18.11.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 10.03.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 06/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 07/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 - Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 09/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 10/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 11/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 12/20 Innspel til kontrollutvalet

Sak 13/20 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257