web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
07.03.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen
30.04.2019  08:00  Rådhuset  Formannskapssalen
23.05.2019  08:00   Rådhuset Båsen 2.etg. 
20.06.2019  08:00   Rådhuset  Formannskapssalen
10.10.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen
10.12.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 01-19 - 07.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018 

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 - Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Oppsummering orienteringsbesøk Larsnes skule 

Sak 10/19 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257