web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
07.03.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen
07.05.2019  08:00  Rådhuset  Formannskapssalen
23.05.2019  08:00   Rådhuset  Formannskapssalen 
20.06.2019  08:00   Rådhuset  Formannskapssalen
10.10.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen
10.12.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 01-19 - XX.XX.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257