web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
04.02.2021  13:00  Rådhuset  Ørstafjord/Vartdalsfjord 
15.04.2021  13:00   Rådhuset   Ørstafjord/Vartdalsfjord 
19.05.2021  13:30   Rådhuset   Kantina 
10.06.2021  13:00   Rådhuset   Ørstafjord/Vartdalsfjord 
09.09.2021  13:30   Rådhuset   Kantina  
20.10.2021  13:00   Rådhuset   Ørstafjord/Vartdalsfjord 
24.11.2021 13:00  Rådhuset  Ørstafjord/Vartdalsfjord

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 04.02.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedllegg:

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg: 

  1. Dokument, av 05.01.2021. Vedtak - Plan for eigarskapskontroll 2021-2024.
  2. Saksframlegg, av 17.11.2020. Eigarskapsrapport for 2019.
    1. Oversikt eigarskap i Ørsta kommune 2019.
    2. Eigarskapsrapport for utvalde verksemder der Ørsta kommune har eigarinteresser.
  3. Tilbakemelding frå kommunedirektøren: System for å følge opp politiske vedtak. jf. sak 58/20.

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Sak 06/21 Orientering frå sektorleiar - Kutur og landbruk

Sak 07/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 08/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 09/21 Årsplan 2021 - Kontrollutvalet Ørsta kommune

Vedlegg:

Sak 10/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257