web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
03.02.2020 13:00 Ørsta rådhus Vartdalsfjord
02.03.2020 13:00 Ørsta rådhus Hjørundfjord
17.04.2020 13:00 Fjernmøte  
25.06.2020 08:30 Ørsta rådhus  Ørstafjord og Vartdalsfjord 
14.09.2020 13:00 Ørsta rådhus  Kommunestyresalen  
12.10.2020 13:00 Ørsta rådhus  Kommunestyresalen
23.11.2020 13:00 Ørsta rådhus  Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Møte 05-20 - 14.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 33/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll

Sak 34/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 35/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Ørsta kommune, av 07.09.2020. «Vedtak – Plan for forvaltningsrevisjon – Kommunen og selskap».

Sak 36/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 37/20 Etterlevelseskontroll

Vedlegg: 

Sak 38/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Vedlegg: 

 1. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tenesteyting i heimesjukepleia, Ørsta kommune, datert 30.08.2019.
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren, av 24.06.2020.

Sak 39/20 Tertialrapportering 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Rapportering 1. tertial 2020 - kommunestyresak 39/20 18. juni 2020.
 2. Tertialrapport april 2020
 3. Finansrapport frå Bergen Capital Management (BCM)
 4. Finansrapport frå BCM

Sak 40/20 Prosjektplan - Tilleggsløyvingar - Investering

Vedlegg: 

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 25.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 25/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll

Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 27/20 Meldingar

Vedlegg: 

Sak 28/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 29/20 Habilitet ved vedtak om lokalisering av barnehage

Sak 30/20 Avgjerd av spørsmål om folkevald sin habilitet

Sak 31/20 Investeringsprosjekt 

Sak 32/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 33/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging 

 1. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tenesteyting i heimesjukepleia, Ørsta kommune, datert 30.08.2019.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 17.04.2020

Innkalling og sakliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 22/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019  

Sak 24/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019

Vedlegg: 

Møteprotokoll

  

Møte 02-20 - 02.03.2020

Innkalling og sakliste

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 15/20 Meldingar

Sak 16/20 Kontrollrapport -Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 17/20 Årsplan 2020 - Kontrollutvalet Ørsta kommune 

Sak 18/20 Orientering frå rådmannen vedkomande einingsleiar

Møteprotokoll

 

Møte 01-20  - 03.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 10/20 Budsjett investeringar

Sak 11/20 Orienteringar frå rådmannen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257