web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440
kinn_kommunev_pen_jpeg.jpg

Kontrollutvalet 2019-2023

Medlemar

Bjørn Hollevik, leiar                   Tel:91381879 E-post: bjorn.hollevik@enivest.net 

Nils Myklebust, nestleiar 

Hanne Husebø Kristensen

Bente Frøyen Steindal

Kjell Heggen

 

Varamedlemar 

1. Rune Nilsen

2. Bjarne Holme

3. Stein Malkenes

4. Hilde Kvamsås Aa

5. Aud Norunn Vig

6. Olaug Tennebø

7. Helen Hjertaas

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257