web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
08.02.2021 Kl. 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen 
24.03.2021   Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
10.05.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
26.05.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
15.09.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
10.11.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
08.12.2021 Kl. 13:00  Rådhuset Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257