web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
20.02.2019 14:15 Herøy rådhus Formannskapssalen
 08.05.2019  14:15  Herøy rådhus  Møterom i 1.etg
 22.05.2019  14:15  Herøy rådhus  Møterom i 1.etg
 17.06.2019  14:15  Herøy rådhus  Møterom i 1.etg
30.09.2019 14:15 Herøy rådhus Møterom i 1.etg
04.11.2019 14.15 Herøy rådhus Møterom i 1.etg

Saksdokument og protokollar

Møte 01-19 - 20.02.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 8-10)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018  

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsmelding 2018 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Tilsetjingssaker

Sak 10/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt - tenesteyting heimesjukepleie

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257