web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
28.02.2020 08:30 Hareid rådhus Formannskapsromet
24.04.2020 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet 
27.05.2020 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet 
02.09.2020 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet 
14.10.2020 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet 
25.11.2020 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 28.02.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp kommunalteknikk og VAR - Oppfølging

Sak 08/20 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Sak 09/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 10/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 11/20 Helsehuset - Utbygging - Prosess

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257