web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
16.02.2021  13:00  Hornindal Smia  Kommunestyresalen  
24.03.2021 11:30 Volda Rådhus Voldsfjorden 
06.05.2021  13:00  Volda Rådhus  Voldsfjorden 
08.09.2021  13:00  Volda Rådhus   Voldsfjorden  
07.10.2021  13:00  Hornindal Kommunestyresalen 
 27.10.2021 13:00  Volda Rådhus  Voldsfjorden  
30.11.2021 13:00 Hornindal Smia  Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 16.02.2021 

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Gjennomgang av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/21 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

  1. Møteprotokoll frå møta 02.12.2020.

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg:

  1. Dokument, av 01.12.2020. «Finans- og gjeldsreglement».
  2. Dokument, av 03.12.2020. «Eigarstyring – rapport basert på rekneskapsåret 2019».
  3. Dokument, av 03.12.2020. «Plan for forvaltningsrevisjon – Kommunen og selskap».
  4. Dokument, av 21.12.2020. «Plan for eigarskapskontroll 2021-2024».
  5. Sjå sak 167/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021—2024.  https://innsyn.volda.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=87& 

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Vedlegg:

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg: 

Sak 06/21 Årsmelding for kontrollutvalet i Volda 2020

Vedlegg: 

Sak 07/21 Årsplan for kontrollutvalet i Volda kommune 2021

Vedlegg:

Sak 08/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 09/21 Orientering frå personverneombod - Brot på personvern

Vedlegg: 

  1. Frå avisa Møre-Nytt, av 04.01.2021. «For tredje gong på under eitt år Nytt brot på personvern av Volda kommune».
  2. Frå avisa Møre-Nytt, av 21.01.2021. «Endå eit brot på personvern i Volda kommun».

Sak 10/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257