web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
17.02.2021 13:00 Rådhuset   Kommunestyresalen
20.04.2021  13:00   Åram skule Grendastova 
31.05.2021  08:30  Åram skule  Grendastova  
21.09.2021  13:00   Rådhuset   Kommunestyresalen 
01.10.2021 08:30 Rådhuset  Kommunestyresalen
26.10.2021  13:00   Rådhuset   Kommunestyresalen 
29.11.2021  13:00   Rådhuset   Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 17.02.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 03/21 Meldiingar

Vedlegg: 

  1. Dokument frå Vanylven kommune, av 16.12.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 20.10.2020».
  2. Dokument frå Vanylven kommune, av 16.12.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 01.12.2020».
  3. Dokument frå Vanylven kommune, av 28.10.2020. «Plan for eigarskapskontroll 2021-2024».

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Vedlegg: 

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg:

Sak 06/21 Orientering frå kommunalsjef - Helse og omsorg

Vedlegg: 

Sak 07/21 Orientering frå kommunalsjef - Teknisk sektor

Vedlegg: 

Sak 08/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 09/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 10/21 Årsplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 11/21 Tilstandsrapport for grunnskulane 2019-2020

Vedlegg:

Sak 12/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257