web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
14.03.2019 08:00 Åram skule  Vest kontroll 
11.04.2019 08:00  Åram skule  Vest kontroll 
01.10.2019 08:00  Combisenteret Fiskå  Møterom 2.etg 
27.11.2019 08:00 Åram Skule Vest kontroll

Saksdokument og protokollar

Møte 04-19 - 20.11.2019

Innkalling og sakliste

Sak 28/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 29/19 Møteprotokollen frå siste møte til orientering

Sak 30/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 31/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll

Sak 32/19 Orientering om kommunen sin revisjon - Søre Sunnmøre kommunerevisjon

Sak 33/19 Arbeidet i kontrollutvalet

Sak 34/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleie

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 01.10.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 20/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 21/19 Godkjenning av møteprotokollar frå siste møte

Sak 22/19 Meldingar

Sak 23/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 24/19 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Sak 25/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Økonomisk sosialhjelp - Oppfølging

Sak 26/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 27/19 Evaluering av kontrollutvalet

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 11.04.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte 

Sak 13/19 Meldingar 

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 

Sak 15/19 Orientering - Viltnemndbilen 

Sak 16/19 Prosjektplan - Tenesteyting heimesjukepleie 

Sak 17/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 18/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018

Sak 19/19 Orientering - Ladestasjon 

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 14.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018 

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019 

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsmelding 2018 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 

Sak 09/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - økonomisk sosialhjelp 

Sak 10/19 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257