web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
08.03.2018 08.00 Vanylven rådhus Møterom 1 
23.04.2018 14.00 Vanylven rådhus Møterom 1 
14.06.2018 08.00 Vanylven rådhus Møterom 1 
03.10.2018 08.00 Vanylven rådhus Møterom 2 
05.12.2018 08.00 Vanylven rådhus Møterom 2 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-18 - 05.12.2018

Innkalling og sakliste

Sak 33/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 34/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 35/18 Gjennomgang av møteportokollar 2018

Sak 36/18 Meldingar

Sak 37/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 38/18 Tertialrapport nr. 2-2018

Protokoll

 

Møte 04-18 - 03.10.2018

Innkalling og sakliste

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 26/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 27/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 28/18 Meldingar

Sak 29/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 30/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Sak 31/18 Revisjonsplanlegging 2018 Finansiell revisjon

Sak 32/18 Habilitetsreglar for styret i kommunale foretak (KF) 

Protokoll

 

Møte 03-18 - 14.06.2018

Innkalling og sakliste

Sak 19/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 20/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 22/18 Meldingar

Sak 23/18 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding arkiv

Sak 24/18 Prosjektplan - Økonomisk sosialhjelp

Sak 16/18 Orientering ved rådmannen - Rapport om eigarskapsstyring for 2017

Sak 17/18 Orientering ved rådmannen - Kjøp av konsulenttenester

Protokoll

 

Møte 02-18 - 23.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 09/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 10/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 12/18 Meldingar

Sak 13/18 Tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt

Sak 14/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 15/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                 Årsmelding

                 Rekneskap

Sak 16/18 Orientering ved rådmannen - Rapport om eigarskapsstyring 2017

Sak 17/18 Orientering ved rådmannen - Kjøp av konsulenttenester

Sak 18/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Protokoll

 

Møte 01-18 - 08.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/18 Meldingar

Sak 06/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 07/18 Kontrollrapport - Årsmelding 2017 skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257