web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
01.03.2017 08.00  Vanylven rådhus Møterom 1 
26.04.2017 08.00  Vanylven rådhus   Møterom 1  
27.06.2017 08.00 Vanylven rådhus Møterom 1
04.10.2017 08.00   Vanylven rådhus  Møterom 1 
02.11.2017 08.00   Vanylven rådhus  Møterom 1 
30.11.2017 08.00   Vanylven rådhus  Møterom 1 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-17 - 30.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 38/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 39/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 40/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 41/17 Meldingar

Sak 42/17 Tertialrapport nr. 2-2017

Sak 43/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Sak 44/17 Oppsummering orienteringsbesøk 04.10.2017

Protokoll

 

Møte 04-17 - 04.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 27/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 28/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 29/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 30/17 Revisjonsplanlegging 2017 - Finansiell revisjon

Sak 31/17 Tilsynsrapport - Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Fiskå skule

Sak 32/17 Orientering - habilitet

Sak 33/17 Tilsynsrapport - Fiskå brannstasjon

Sak 34/17 Lukking av møter

Sak 35/17 Offentlegheit i kommunal sektor - tilbakemelding

Sak 36/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Protokoll

 

Møte 03-17 - 27.06.2017

Innkalling og sakliste 

Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 20/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 21/17 Meldingar 

Sak 22/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sjølvkost vatn og avløp - oppfølging (inkludert vedlegg 1 og 2)

               - Vedlegg 3: MELDING OM VEDTAK. Forvaltniongsrevisjonsrapport - Sjølvkost vatn og avløp

Sak 23/17 Habilitet

Sak 24/17 Lukking av møter

Sak 25/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 26/17 Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern - oppfølging

Møteprotokoll

 

Møte 02-17 - 26.04.2017

Innkalling og sakliste 

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 14/17 Meldingar 

Sak 15/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 16/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

- Vedlegg 1: Årsmelding Vanylven kommune 2016

- Vedlegg 2: Rekneskap 2016 (DEL 1)

                   Rekneskap 2016 (DEL 2)

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 01.03.17

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 05/17 Meldingar 

Sak 06/17 Kontrollrapport - Årsrapport 2016 skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 07/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016

Sak 08/17 Møteplan 2017 

Sak 09/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Sjølvkost vatn og avløp 

Sak 10/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Møteprotokoll

 

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257