web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
09.03.16 08.00 Vanylven rådhus Møterom 1
27.04.16 08.00 Vanylven rådhus Møterom 1
02.06.16  08.00 GIKK UT Møterom 1 
28.09.16 08.00 Vanylven helse- og omsorgssenter

Møterom 2. etg

23.11.16 08.00 Vanylven rådhus Møterom 1 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-16 - 09.03.16

Innkalling og sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 04/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 05/16 Meldingar 

Sak 06/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 07/16 Kontrollrapport - Årsrapport 2015 skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/16 Møteplan 2016 

Protokoll

  

Møte 02-16 - 27.04.16

Innkalling og sakliste

Sak 09/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 10/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 11/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015/2016

Sak 12/16 Meldingar

Sak 13/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2015 ( vedlegg blir sendt som brev til KU)

Sak 14/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2015

Møteprotokoll

 

Møte 03-16 - 28.09.16

Innkalling og sakliste

Sak 15/16 Gjennomgang av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 16/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 17/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016 

Sak 18/16 Meldingar 

Sak 19/16 Høyringsuttale NOU - 2016 - 4 - Ny kommunelov

Sak 20/16 Orienteringsbesøk Vanylven omsorgssenter 

Sak 21/16 Budsjett for kontrollutvalet 2017

Møteprotokoll

 

Møte 04-16 - 23.11.16

Innkalling og sakliste

Sak 22/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen 

Sak 23/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 24/16 Godkjenning av møteprotokollar 2016

Sak 25/16 Meldingar

Sak 26/16 Rapport frå Vanylven helse- og omsorgssenter - orienteringsmøte

Sak 27/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Sak 28/16 Revisjonsplanlegging 2016- Finansiell revisjon

Sak 29/16 Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019 

Sak 30/16 Tertialrapport nr. 2-2016

Sak 31/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barnevern

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257