web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

  Dato              Kl               Stad                  Møterom

 01.03          09:00          Rådhuset          Møterom 1, 1.etg

 24.04          09:00          Rådhuset          Møterom U, kjellar

 30.08          09:00          Rådhuset          Møterom 1, 1.etg

 11.10          09:00          Rådhuset          Møterom 1, 1.etg       Går ut

 13.12          09:00          Rådhuset          Møterom 1, 1.etg

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 01.03.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 12/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 24.04.13

Innkalling, sakliste og sak 13/13 - 20/13

Sak 21/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 30.08.13

Innkalling, sakliste og sak 22/13 - 31/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 13.12.13

Innkalling, sakliste og sak 32/13 - 39/13

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257