web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
18.01.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen
13.03.2018 07.00 Rådhuset Einevarden 
02.05.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen
21.06.2018 08.00 Rådhuset Einevarden
18.09.2018 08.00 Rådhuset  Einevarden
06.11.2018 08.00 Rådhuset Einevarden 
11.12.2018 12.00 Rådhuset Einevarden 
11.12.2018 13.00 Rådhuset Einevarden 

Saksdokument og protokollar

ProtokollMøte 09-18 - 11.12.2018 Fellesmøte Vågsøy - Flora

Innkallling, sakliste og saker

Protokoll

  

Møte 08-18 - 11.12.2018

Innkalling og sakliste

Sak 50/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 51/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 52/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 53/18 Meldingar

Protokoll

 

Møte 07-18 - 07.11.2018

Innkalling og sakliste 

Sak 41/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 42/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 43/18 Gjennomgang av møteprotokoll 2018

Sak 44/18 Meldingar

Sak 45/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 46/18 Orientering byggjeløyve

Sak 47/18 Samanslåing av kommunerevisjonane i Sogn og Fjordane - Status

Sak 48/18 Orientering om selskapskontroll av Nordfjord hamn IKS 

Sak 49/18 Økonomimelding 2 - 2018

Vedlegg 1 https://vagsoy.kommune.no/innsyn_pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2018015126&dokid=1394962&versjon=1&variant=A& 

Protokoll

 

Møte 06-18 - 18.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 26/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 27/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 28/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 29/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 30/18 Oppfølging av revisjonsrapport - Arbeid med etikk i kommunen

Sak 31/18 Orientering - refusjonar frå NAV 

Sak 32/18 Prosjektplan - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Nordfjord havn IKS

Sak 33/18 Rekneskap og revisjonsberetning 2017 for Nordfjord havn IKS

Sak 34/18 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning for Nordfjord miljøverk IKS

Sak 35/18 Årsmelding 2017 for Nordfjordnett IKS

Sak 36/18 Årsmelding med rekneeskap og revisjonsberetning 2017 for ASVO Måløy AS

Sak 37/18 Rekneskap og revisjonsberetning 2017 for Vågsøy parkering AS

Sak 38/18 Overordna revisjonsstrategi 2018 - finansiell revisjon

Sak 39/18 Orientering om løpande revisjon per juli 2018

Sak 40/18 Orientering om Vest kontroll - Teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 05-18 - 21.06.2018

Innkalling og sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 22/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 24/18 Orientering ved ordføraren

Sak 25/18 Kontroll av rammeavtale om helsevikarar - Rapport

Protokoll

 

Møte 04-18 - 02.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 14/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 15/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 16/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 17/18 Meldingar

Sak 18/18 Selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Sak 19/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 20/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

Protokoll

 

Møte 03-18 - 13.03.2018 (Fellesmøte Vågsøy - Flora)

Innkalling og sakliste

Protokoll

 

Møte 02-18 - 13.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 07/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 08/18 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 09/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 10/18 Meldingar

Sak 11/18 Årsmelding for kontrollutvalet (saka)

      Årsmelding for Vågsøy

Sak 12/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 13/18 Planar om symjebasseng og samarbeid med private aktørar

Protokoll

 

Møte 01-18 - 18.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Meldingar

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Samanslåing av revisjonseiningane i Sogn og Fjordane

Sak 07/18 Delegasjon

Sak 08/18 Kontroll av rammeavtale om helsevikarar

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257