web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
08.03.16 09.00 Vågsøy rådhus Einevarden 
19.04.16 09.00 GÅR UT Einevarden 
10.05.16 09.00 Vågsøy rådhus     Einevarden    
03.06.16 09.00 Vågsøy rådhus Einevarden
06.09.16 09.00 Maritim Park, Raudeberg -
 06.10.16 08.00 Vågsøy rådhus Formannskapssalen
 15.11.16 09.00 Vågsøy rådhus 

 Einevarden 

05.12.16 08.00 Vågsøy rådhus Einevarden 

Saksdokument og protokollar

Møte 1-16 - 08.03.2016

Innkalling og sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 03/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 04/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 05/16 Meldingar

Sak 06/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 07/16 Kontrollrapport - Årsrapport 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/16 Møteplan 2016

Sak 09/16 Tilsynsrapport - Beredskap innan helse- og sosialområdet Vågsøy kommune

Protokoll 

 

Møte 02-16 - 10.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 10/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 11/16 Godkjenninga av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 12/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 13/16 Meldingar

Sak 14/15 Rapport forvaltningsrevisjon:

                   Samhandlingsreforma - Folkehelsearbeidet i kommunane.

Sak 15/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon

Sak 16/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2015.

Sak 17/16 Overordna analyse - forvaltningsrevisjon 2016 - 2019.

Protokoll

 

Møte 03-16  - 03.06.2016

Innkalling og sakliste

Sak 19/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteprotokoll.

Sak 20/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 21/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016.

Sak 22/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019.

Sak 23/16 Vågsøy ungdomskule - riving av idrettsbygget.

Protokoll

 

Møte 04-16 - 06.09.2016

Innkalling og sakliste

Sak 24/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 25/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 26/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016.

Sak 27/16 Tilbakemelding sak 09/16 Tilsynsrapport - beredskap innan helse og  sosiallområdet Vågsøy kommune.

Sak 28/16 Økonomimelding I 2016 Vågsøy kommune.

Sak 29/16 Meldingar.

Sak 30/16 Orienteringsbesøk Maritim Park.

Protokoll

 

Møte 05-16 - 06.10.2016

Innkalling og sakliste

Sak 31/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 32/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 33/16 Ny godkjenning av møteprotokoll VÅ03-16

Sak 34/16 Budsjett for kontrollutvalet 2017

Sak 35/16 Høyring NOU 2016-4 Ny kommunelov

Sak 36/16 Revisjonsordning

Sak 37/16 Meldingar

Sak 38/16 Rusomsorg i kommunen

Sak 39/16 Overordna revisjonsstrategi - finansiell revisjon 2016

Protokoll

 

Møte 06-2016 - 05.12.2016

Innkalling og sakliste

Sak 40/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 41/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 42/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 43/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt off. anskaffelser -  Drift

 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Off. anskaffelser - Drift

Sak 44/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt off. anskaffelser -  Investeringer

 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Off.anskaffelser - Investeringer

Sak 45/16 Meldingar

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257