web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato       Kl                Stad                Møterom

12.03    09.00      Vågsøy rådhus      Einevarden

29.04    09.00      Vågsøy rådhus      Einevarden

20.05    09.00      Vågsøy rådhus      Einevarden       Går ut

09.09    09.00      Vågsøy rådhus      Einevarden

02.12    09.00      Vågsøy rådhus      Einevarden

Saksdokument og protokollar

Møte 04-14 - 02.12.2014

Innkalling og sakliste

Sak 27/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 28/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 29/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 30/14 Meldingar

Sak 31/14 Økonomimelding 2 2014

Sak 32/14 Tilsynsrapport - Tildeling og gjennomføring av kvalitetsprogram av NAV Vågsøy kommune

Protokoll

 

Møte 03-14 - 09.09.2014

Innkalling og sakliste

Sak 17/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 18/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 20/14 Meldingar

Sak 21/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av kommunal bygningsmasse

Sak 22/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyrinig i Vågsøy kommune

Sak 23/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 24/14 Revisjonsplanlegging - Revisjonsstrategi 2014

Sak 25/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 26/14 Økonomimelding 1 - 2014

Protokoll

 

Møte 02-14 - 29.04.2014

Innkalling og sakliste

Sak 10/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 11/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 12/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2013

Sak 13/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 14/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 15/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 16/14 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring i Vågsøy kommune

Protokoll

 

Møte 01-14 - 12.03.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Møteprotokollar til gjennomgang 2013

Sak 05/14 Møteprotokollar til gjennomgang 2014

Sak 06/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 07/14 Kontrollrapport - Årsrapport for 2013 - Skattoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/14 Møteplan

Sak 09/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257