web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

  Dato                       Kl                          Stad                          Møterom

 25.02                   09:00                     Rådhuset                      Einevarden

 25.04                   09:00                     Rådhuset                      Einevarden

 24.05                   09:00                     Rådhuset                      Einevarden                   Avlyst

 24.09                   09:00                     Rådhuset                      Formannskapsromet

 05.11                   09:00                     Rådhuset                      Formannskapsromet

 26.11                   09:00                     Rådhuset                      Einevarden                    Avlyst

12.12                    09:00                     Rådhuset                      Einevarden

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 25.02.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 12/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 25.04.13

Innkalling, sakliste og sak 13/13 - 19/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 24.09.13

Innkalling, sakliste og sak 20/13 - 27/13 + sak 06/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 05.11.13

Innkalling, sakliste og sak 28/13 - 32/13

Protokoll

 

Møte 05-13 - 12.12.13

Innkalling, sakliste og sak 34/13 - 38/13

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257