web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

 Dato Kl. Sted  Møterom 
27.01.2021 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen
10.02.2021 13:00  Rådhuset Kommunestyresalen 
07.05.2021  09:00   Rådhuset   Kommunestyresalen 
09.06.2021  13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen  
07.09.2021 08:30 Rådhuset  Kommunestyresalen
28.09.2021  13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen  
03.11.2021  13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen  
07.12.2021 13:00  SSR IKS Saunesmarka

Saksdomkumenter og protokollar

Møte 02-21 - 10.02.2021

Innkalling og sakliste

Sak 10/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 11/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 12/21 Meldingar

Vedlegg: 

  1. Frå bladet Kommunal økonomi nr. 1 januar 2021. «Bevilgningsoversikt drift».
  2. Frå bladet Kommunerevisoren 1. 2021. «Saman styrker vi offentlig revisjon».

Sak 13/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg:

Sak 14/21 Orientering frå SSR IKS

Sak 15/21 Orientering frå UEKF - Bygging av ny Ulstein barneskule og brannstasjon

Sak 16/21 Oppfølging av av tilsynsrapport om vederlag for opphald i institusjon - Kommunestyresak 14/21

Vedlegg:

Sak 17/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

 

Møte 01-21 - 27.01.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg: 

1. E-post, av 15.01.2021. «Barnehagetomt».
2. Prosjektrapportering, av 08.01.2021 Ulstein Eigedomsselskap KF.
3. Dokument, av 13.01.2021. «Einar Heimdal – Daglig leder – Andre arbeidsoppgaver»

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 05/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg: 

Sak 06/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 07/21 Årsplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg: 

Sak 08/21 Oppfølging av tilsynsrapport om vederlag for opphald i institusjon

Vedlegg: 

  1. Møtereferat om oppfølging av Fylkesmannen sin tilsynsrapport og ekstern gransking. 08.01.2021.
  2. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. Eigenbetaling for institusjonsopphald av 15.12.2020.
  3. Fylkesmannen sin Rapport frå tilsyn med eigenandel for langtidsopphald i institusjon. (Sladda versjon).

Sak 09/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257