web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato       Kl                 Stad              Møterom

03.02    08.30      Ulstein rådhus        Hasund

05.05    13.30      Ulstein rådhus         Ulstein       Flytta til 06.05.2014

06.05    08.00      Ulstein rådhus         Ulstein

27.05    13.30      Ulstein rådhus        Hasund       Går ut

20.10    13.30      Ulstein rådhus        Hasund

01.12    13.30      Ulstein rådhus        Hasund

Saksdokument og protokollar

Møte 04-14 - 01.12.2014

Innkalling og sakliste

Sak 28/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 29/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/14 Meldingar

Sak 31/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 32/14 Tertialrapport 2. tertial 2014

Sak 33/14 Finansrapport 2. tertial 2014

Sak 34/14 Orientering om Kvalitetslosen

Protokoll

 

Møte 03-14 - 20.10.2014

Innkalling og sakliste

Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 21/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/14 Meldingar

Sak 23/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 24/14 Budsjett for kontrollutvalet 2014

Sak 25/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Sak 26/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 27/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Barnevern i Ulstein kommune

Protokoll

 

Møte 02-14 - 06.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/14 Meldingar

Sak 14/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 15/14 Kontrollrapport - Årsrapport 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 16/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 17/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 18/14 Rekneskapen for UEKF med årsmelding 2013

Sak 19/14 Rapportering om internkontroll ved rådmannen

Protokoll

 

Møte 01-14 - 03.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møtebøker 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møtebøker 2014

Sak 06/14 Møteplan 2014

Sak 07/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 08/14 Orientering ved rådmannen

Sak 09/14 Tilsynsrapport - Gjennomføring av nasjonale prøver

Sak 10/14 Administrativ selskapskontroll 2012

 Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257