web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

   Dato                 Kl                    Stad                    Møterom

  11.03             13:30               Rådhuset                  Hasund

  07.05             08:00               Rådhuset                  Ulstein

  28.06             13:30               Rådhuset                  Hasund

  02.09             13:30               Rådhuset                  Hasund

  23.09             08:00               Rådhuset                  Eiksund (folderomet)

  04.11             13:30               Rådhuset                  Hasund         Avlyst

  09.12             13:30               Rådhuset                  Hasund

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 11.03.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 05/13

Sak 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 12/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 07.05.13

Innkalling, sakliste og sak 14/13 - 17/13

Sak 18/13 - 19/13

Sak 20/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 28.06.13

Innkalling, sakliste og sak 21/13 - 24/13

Sak 25/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 02.09.13

Innkalling, sakliste og sak 26/13 - 33/13

Sak 33/13

Protokoll

 

Møte 05-13 - 23.09.13

Innkalling, sakliste og sak 34/14 - 36/13

Sak 37/13

Protokoll

 

Møte 06-13 - 09.12.13

Innkalling, sakliste og sak 38/13 - 45/13

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257