web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
 19.02.2021 13:00  Rådhuset Nordfjordeid  Kommunestyresalen 
21.04.2021  10:00 Rådhuset Nordfjordeid   Kommunestyresalen  
03.06.2021  09:00   Kommunehuset Selje   
30.09.2021  09:00   Stad hotell  
11.11.2021  13:00  Kommunehuset Selje   
09.12.2021  09:00   Kommunehuset Selje    

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 19.02.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg:

1. Dokument, av 20.01.2021. Plan for eigarskapskontroll 2021-2024.
2. Dokument, av 15.01.2021. Vurdering av uavhengigheit Stad kommune 2021.

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Vedlegg:

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg:

Sak 06/21 Orientering frå kommunalsjef - Oppvekst og opplæring

Vedlegg: 

Sak 07/21 Orientering frå kommunalsjef - Kultur og samfunn

Sak 08/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 09/21 Årsplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 10/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 11/21 Byggerekneskap/Sluttrekneskap - Påbygg og parkeringsplass Leikvang Barnehage

Vedlegg: 

Sak 12/21 Byggerekneskap/Sluttrekneskap - EPC tiltaksplan

Vedlegg

Sak 13/21 Byggerekneskap/Sluttrekneskap - Utleigebustadar Stadlandet og Flatraket

Vedlegg: 

Sak 14/21 Byggerekneskap/Sluttrekneskap - Budstadfelt Torvik inkl vegkryss FV 661

Vedlegg: 

Sak 15/21 Prosjektplan forvaltningsprosjekt - Rutinar for anbod og innkjøp

Vedlegg: 

Sak 16/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257