web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato  Kl. Stad Møterom
19.11.2019 13:00 Selje rådhus Møterom 2. etasje 

Saksdokumenter og protokollar

Møte 01-19 - 19.11.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 02/19 Møteprotokollar til orientering

Sak 03/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 04/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll

Sak 05/19 Orientering om kommunen sin revisjon - Vestland Revisjon

Sak 06/19 Budsjett for kontrollutvalet

Sak 07/19 Budsjett for revisjonen 

Sak 08/19 Medlemskap i forum for kontroll og tilsyn

Sak 09/19 Status på saker

Sak 10/19 Arbeidet i kontrollutvalet

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257