web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440
stad_kommunev_pen.jpg

Kontrollutvalet 2019-2023

Medlemar

Håkon Sjåstad

Kariann Myklebust Fagerli

Jessica Haaland

Malene Friberg

Magne Fure

 

Varamedlemar

1. Dagfinn Kvamme

2. Jetmund Nyvang

3. Brit Moa

4. Kjell Haugland

5. Siv Emdal

6. Henning Drage

7. Hilde Henriksen

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257