web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
06.03.2019 10:00 Selje rådhuset Møterom, 2.etg
06.03.2019 11:30  Selje rådhuset  Møterom, 2. etg
24.04.2019 13:00 Selje rådhuset Møterom, 2. etg
20.05.2019  10:00 Eid Rådhuset   Jektehola, 1. etg
20.05.2019 11:30 Eid Rådhuset Formannskapssalen 
22.10.2019 13:00 Selje rådhuset  Møterom, 2. etg
11.12.2019 14:00 Selje rådhuset Møterom, 3.etg 

Saksdokument og protokollar

Møte 07-19 - 11.12.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 38/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 39/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 40/19 Meldingar

Sak 41/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 42/19 Oppsummering på evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valgperioden 2015-2019

Sak 43/19 Innvending mot vindkraftanlegg - kommunal sakshandsaming

Vedlegg  - Tilbakemelding på spørsmål frå Rådmann - Orkla vindpart og NVE

Vedlegg - Tilbakemelding til kontrollutvalet frå Ordførar - Orkla vindkraftanlegg og NVE

Vedlegg - Powerpoint frå Rådmannen

Møteprotokoll

 

Møte 06-19 - 22.10.2019 

Innkalling og sakliste

Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 27/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 28/19 Meldingar

Sak 29/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 30/19 Overordna revisjonsstrategi 2019 - Finansiell revisjon

Sak 31/19 Orientering om løpande revisjon pr. dato 2019

Sak 32/19 Økonomirapportering pr. 31.08.2019

Sak 33/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 34/19 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Nordfjord Miljøverk IKS

Sak 35/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Nordfjordhavn IKS

Sak 36/19 Selskapskontroll av Nordfjordhavn IKS

- Vedlegg 1

-Vedlegg 2 - 12

Sak 37/19 Evaluering av kontrollutvalet

Møteprotokoll

 

Møte 05-19 - 20.05.2019 Fellesmøte med kontrollutvalet i Eid

Innkalling og sakliste

Møteprotokoll

 

Møre 04-19 - 20.05.2019 

Innkalling og sakliste

Sak 20/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 21/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/19 Meldingar 

Sak 23/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 24/19 Orientering om kvaliteten i matrikkelen

Sak 25/19 Sekretariat for kontrollutvalet i Stad kommune

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 24.04.2019 

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 16/19 (Del 1)Kommunerekneskapen med årsmelding 2018 - 

Selje kommune - Rekneskap 2018 og Kommunebarometeret 2019 

Sak 16/19 (Del 2) Selje kommune - Årsrapport 2018, rekneskap 2018 og Årsrapport 2018

Sak 17/19 Oppsummering av tidligere orienteringsbesøk 

Sak 18/19 Kommunestyrmøtet 11.april 2019 (sjå møteprotokollen)

Sak 19/19 Uklårheiter i den digitale eigedomsmatrikkelen (sjå møteprotokollen)

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 06.03.2019 Fellesmøte med kontrollutvalet i Eid 

Innkalling og sakliste 

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 06.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 - Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos kommunerevisjonen i Nordfjord 

Sak 10/19 Felles revisjonsselskap

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257