web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
01.06.16 13.00 Selje rådhus Lite møterom 3. etg.
20.09.16 13.00 Selje rådhus Lite møterom 3. etg. 
05.12.16 13.00 Selje rådhus Stort møterom 2. etg.
       

Saksdokument og protokollar

Møte 01-16 - 10.03.2016

Innkalling og sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 04/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 05/16 Meldingar 

Sak 06/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 07/16 Kontrollrapport - Årsrapport 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/16 Møteplan 2016

Møtebok

 

Møte 02-16 - 02.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 10/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 11/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 12/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 13/16 Meldingar

Sak 14/16 Rapport forvaltningsrevisjon:                                                                                                                                    Samhandlingsreforma - folkehelsearbeidet i kommunane

Sak 15/16 Overordna analyse - Forvaltningsrevisjonen 2016-2019

Møtebok

 

Møte 03-16 - 01.06.2016

Innkalling og sakliste

Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen 

Sak 17/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 18/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 19/16 Meldingar

Sak 20/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2015

Sak 21/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2015

Sak 22/16 Plan for forvaltningsrevisjonen 2016-2019 

Møtebok

 

Møte 04-16 - 20.09.2016

Innkalling og sakliste

Sak 23/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 24/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 25/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 26/16 Meldingar

Sak 27/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlege innkjøp - Orientering 

Sak 28/16 Overordna revisjonsstrategi 2016 - Finansiell revisjon 

Sak 29/16 Finansiell revisjon - Orientering

Sak 30/16 Høyringsuttale NOU 2016- 4 - Ny kommunelov 

Sak 31/16 Revisjonsordning 

Møteprotokoll

 

Møte 05-16 - 05.12.2016

Innkalling og sakliste

Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 33/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 34/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 35/16 Meldingar 

Sak 36/16 Budsjett for kontrollutvalet 2017

Sak 37/16 Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - drift

Sak 38/16 Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - investering 

Møteprotokoll 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257