web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

   Dato                Kl                  Stad                    Møterom

  07.03            13:15           Rådhuset            Store romet i 2.etg 

  07.05            13:15           Rådhuset            Store romet i 3.etg 

  13.06            09:00           Furebuda           

  28.08            13:15           Rådhuset            Store romet i 2.etg         Går ut

  24.09            13:15           Rådhuset            Store romet i 2.etg 

  30.10            13:15           Rådhuset            Store romet i 2.etg         Går ut

  11.12            13:15           Rådhuset            Store romet i 3.etg         NB! Endra møterom

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 07.03.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 12/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 07.05.13

Innkalling, sakliste og sak 13/13 - 19/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 13.06.13

Innkalling, sakliste og sak 20/13 - 25/13

Sak 26/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 24.09.13

Innkalling, sakliste og sak 27/13 - 34/13

Protokoll

 

Møte 05-13 - 11.12.13

Innkalling, sakliste og sak 36/13 - 41/13

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257