web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
17.02.2021  09:30  Rådhuset  Fsal/Ksal  
03.05.2021  13:45   Rådhuset   Fsal/Ksal 
04.06.2021  09:30   Rådhuset  Kantina 
06.10.2021  09:30   Rådhuset  Fsal/Ksal  
09.11.2021  10:00   SSR IKS  Saunesmarka 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 17.02.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg:

  1. Brev, av 13. januar 2021. «Einar Heimdal – Dagleg leder – Andre arbeidsoppgaver».
  2. Dokument, av 17.12.2020. «Melding om vedtak- Plan for eigarskapskontroll 2021-2024».
  3. Dokument, av 17.12.2020. «Melding om vedtak- Selskapskontroll av SSR IKS – Oppfølging».

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Vedlegg: 

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg: 

Sak 06/21 Orientering frå kommunalsjef - Oppvekst og kultur

Vedlegg: 

Sak 07/21 Orientering frå kommunalsjef - Helse og omsorg

Vedlegg: 

Sak 08/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 09/21 Årsplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 10/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 11/21 Tilsynsrapport vedtak - Rett til spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbod

Vedlegg: 

  1. Tilsynsrapport frå Fylkesmannen, av 04.11.2020. (følgjer saka som uprenta vedlegg, unnateke offentleg innsyn Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1.)
  2. Oversendingsbrev – Tilsynsrapport med regelverksbrot, av 04.11.2020.

Sak 12/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257