web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
07.03.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen
30.04.2019  08:00  Rådhuset  Formannskapssalen
10.10.2019 08:00 Rådhuset Formannskapssalen
20.11.2019 08:00 Rådhuset Båsen 

Saksdokument og protokollar

Møte 04-19 - 20.11.2019

Innkalling og sakliste

Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 30/19 Møteprotokollen frå siste møte til orientering

Sak 31/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 32/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll 

Sak 33/19 Status på saker 

Sak 34/19 Arbeidet i kontrollutvalet 

Sak 35/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia

Sak 36/19 Tilsynsrapport - Rapport frå tilsyn med helse-og omsorgstenester til barn i avlastning - Sande kommune 2019

Sak 37/19 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 10.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 19/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 20/19 Meldingar

Sak 21/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 22/19 Orientering om vatn Haugsholmen - Storholmen

Sak 23/19 Orientering om kostnadsfordeling - Gymsalen Larsnes

Sak 24/19 Evaluering av kontrollutvalet

Sak 25/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 26/19 Selskapskontroll av SSR IKS

- Selskapskontroll - rapporten

Sak 27/19 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Sak 28/19 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 30.04.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll 

Sak 12/19  Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 13/19 Meldingar 

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 16/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018

- Revisjonsmelding 2018

- Rekneskap 2018

- Årsmelding Del 1

-Årsmelding Del 2

Sak 17/19  Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 07.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018 

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 - Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Oppsummering orienteringsbesøk Larsnes skule 

Sak 10/19 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257