web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
15.03.2017 13:45 Sande rådhus Formannskapsalen
05.05.2017 08:00 Sande rådhus Formannskapsalen
05.09.2017   08:00 Sande rådhus  Båsen, 2. etg. 
19.10.2017 08:00 Sande rådhus   Formannskapsalen
22.11.2017 08:00 Sande rådhus  Formannskapsalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-17 - 22.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 40/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 41/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 42/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 43/17 Meldingar

Sak 44/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding

Sak 45/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Sak 46/17 Bruk av hasteparagrafen - Tilbakemelding

Sak 47/17 Underskrift møteprotokoll

Protokoll

 

Møte 04-17 - 19.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 28/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 29/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 31/17 Tilsynsrapport - Kommunal beredskap

Sak 32/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 33/17 Orienteringar frå rådmannen

Sak 34/17 Økonomirapport per 31.08.2017

Sak 35/17 Bruk av hasteparagrafen

Sak 36/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 37/17 Selskapskontroll av SSR IKS

Sak 38/17 Revisjonsplanlegging 2017 - Finansiell revisjon

Sak 39/17 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 03-17 - 05.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 22/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 23/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 24/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 25/17 Meldingar

Sak 26/17 Oppfølging SA 36-16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - tilsyn - tiltak - rutiner

Sak 27/17 Underskrift av møteprotokollen

Møteprotokoll

 

Møte 02-17 - 05.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 13/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 14/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 15/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 16/17 Meldingar

Sak 17/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 18/17 Rekneskapen med årsmelding 2016 - Sande næringsforum KF

Sak 19/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

Sak 20/17 Underskrift av møteprotokollen

Sak 21/17 Orientering frå rådmannen - Fleirbrukshallen på Larsnes

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 15.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 05/17 Meldingar

Sak 06/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 07/17 Møteplan 2017

Sak 08/17 Kontrollrapport - Årsmelding 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016

Sak 10/17 Orienteringsbesøk Kvamsøy oppvekstsenter

Sak 11/17 Flerbrukshallen på Larsnes - Orientering frå rådmannen 

Sak 12/17 Underskrift av møteprotokollen

Møteprotokoll

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257