web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato           Kl.                     Stad                          Møterom

26.02        08.00           Sande rådhus                Gursken oppvekstsenter og Gursken kyrkje

01.06        08.00           Sande rådhus                Formannskapssalen

24.09        08.00           Sande rådhus                Formannskapssalen

12.11        08.00           Sande rådhus                Formannskapssalen

02.12        08.00           Sande rådhus                Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 05-15 - 02.12.2015

Innkalling og sakliste

Sak 41/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 42/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 43/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 44/15 Orientering ved rådmannen

Sak 33/15 Sande næringsforum - Orientering om retningsliner for tildeling - Del 1

Sak 33/15 del 2

Sak 45/15 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 04-15 - 12.11.2015

Innkalling og sakliste

Sak 36/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 37/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 38/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 39/15 Revisjonsplanlegging 2015 - Finansiell revisjon

Sak 40/15 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 03-15 - 24.09.2015

Innkalling og sakliste

Sak 25/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 26/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 27/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 28/15 Meldingar

Sak 29/15 Evaluering kontrollutvalet 2011-2015

Sak 30/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Sak 31/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av kommunale bygg

Sak 32/15 Orientering om vaktmestertenesta

Sak 33/15 Sande næringsforum - Orientering om retningsliner for tildeling - del 1

Sak 33/15 del 2

Sak 34/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning - grunnskulen Sande kommune

Sak 35/15 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 02-15 - 01.06.2015

Innkalling og sakliste

Sak 13/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 14/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 15/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 16/15 Meldingar

Sak 17/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 18/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 19/15 Rekneskapen med årsmelding 2014 Sande næringsforum KF

Sak 20/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 21/15 Møteplan haust 2015

Sak 22/15 Rapport frå orienteringsbesøk ved Gursken oppvekstsenter

Sak 23/15 Oppfølging Sande næringsforum KF

Sak 24/15 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 01-15 - 26.02.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Kontrollrapport - Årsmelding 2014 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 09/15 Orienteringsbesøk Gursken oppvekstsenter

Sak 10/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - spesialundervisning grunnskulen

Sak 11/15 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257