web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato       Kl               Stad                     Møterom

06.03    08.00    Sande rådhus       Formannskapssalen

22.04    08.00    Sande rådhus       Formannskapssalen       Går ut

22.05    08.00    Sande rådhus       Formannskapssalen

24.06    08.00    Sande rådhus       Formannskapssalen

02.10    08.00    Sande rådhus       Formannskapssalen       NB! Flytta frå 11.09

04.12    08.00    Sande rådhus       Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 05-14 - 04.12.2014

Innkalling og sakliste

Sak 36/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 37/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 38/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 39/14 Meldingar

Sak 40/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomisk rapportering Sande kommune

Sak 41/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 42/14 Sande fastlandssamband AS

Sak 43/14 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 04-14 - 02.10.2014

Innkalling og sakliste

Sak 27/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 28/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 29/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 30/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 31/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 32/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Sak 33/14 Økonomirapportar 2014

Sak 34/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av kommunale bygg i Sande kommune

Sak 35/14 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 03-14 - 24.06.2014

Innkalling og sakliste

Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 21/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 23/14 Samtale med Sande næringsforum KF

Sak 24/14 Underskrift av møteprotokollen

Sak 25/14 Meldingar

Protokoll

 

Møte 02-14 - 22.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/14 Meldingar

Sak 14/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 15/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 16/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 17/14 Rekneskapen med årsmelding for Sande næringsforum KF 2013

Sak 18/14 Orientering ved rådmannen

Sak 19/14 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

 

Møte 01-14 - 06.03.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møtebøker 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møtebøker 2014

Sak 06/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 07/14 Kontrollrapport - Årsmelding 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 09/14 Møteplan

Sak 10/14 Underskrift av møteprotokollen

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257