web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

  Dato                 Kl                   Stad                  Møterom

 28.02             09:00                Åram              Kontor VKUS

 22.04             08:00             Rådhuset        Formannskapsromet

 27.05             08:00             Rådhuset        Formannskapsromet

 05.09             08:00             Rådhuset        Formannskapsromet

 07.11             08:00             Rådhuset        Formannskapsromet

 05.12             08:00             Rådhuset        Formannskapsromet             Går ut

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 28.02.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 12/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 22.04.13

Innkalling, sakliste og sak 13/13 - 18/13

Sak 19/13 - 22/13

Sak 23/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 27.05.13

Innkalling, sakliste og sak 24/13 - 29/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 05.09.13

Innkalling, sakliste og sak 31/13 - 39/13

Protokoll

 

Møte 05-13 - 07.11.13

Innkalling, sakliste og sak 40/13 - 46/13

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257