web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
08.02.2021 Kl. 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen 
18.03.2021   Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen  
10.05.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
31.05.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
15.09.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
10.11.2021  Kl. 13:00   Rådhuset  Kommunestyresalen 
08.12.2021 Kl. 13:00  Rådhuset Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 08.01.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg:

1. Brev, av 13. januar 2021. «Einar Heimdal – Dagleg leder – Andre arbeidsoppgaver».

2. Dokument, av 10.01.2021. «Tilsvar på klage over Herøy kommune sitt budsjettvedtak». 

- E-post, av 13. januar 2021. «Tilsvar på klage over Herøy kommune sitt budsjettvedtak»

3. E-post, 2 desember 2020. Merknad til Budsjettforslag 2020. 

- E-post, av 13. januar 2021. Klage på feil saksbehandling av Budsjettforslag 2020.

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Vedlegg:

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg:

Sak 06/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 07/21 Årplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 08/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 09/21 Orientering frå kommunalsjef - Oppvekst

Vedlegg:

Sak 10/21 Saker til eventuell seinare behandling

Sak 11/21 Orientering frå assisterande kommunedirektør/kommunalsjef for samfunnsutvikling

Vedlegg: 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257