web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
07.03.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
25.04.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
15.05.2018 08.00 Herøy rådhus Formannskapssalen 
04.06.2018 AVLYST Herøy rådhus Møterom 1 
26.09.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
21.11.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-18 - 21.11.2018

Innkalling og sakliste

Sak 35/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 34/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 35/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 36/18 Meldingar

Sak 37/18 Forvaltningsrevisjonprosjekt Tilsyn og oppfølging - Barnevern

Sak 38/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 39/18 Revisjonsplanlegging 2018 - Finansiell revisjon

Sak 40/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 41/18 Tertialrapport per 01.09.2018

Møteprotokoll

 

Møte 04-18 - 26.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 23/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 24/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 25/18 Meldingar

Sak 26/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 27/18 Tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt

Sak 28/18 Etiske prinsipp - Orientering

Sak 29/18 Kommunal sektor - Orientering

Sak 30/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Sak 31/18 Årsberetning og rekneskap 2017 for Fosnavåg konserthus AS

Sak 32/18 Budsjettkontroll og finansrapport

Protokoll

 

Møte 03-18 - 15.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 15/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 16/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 17/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 18/18 Meldingar

Sak 19/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 20/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsmelding

Sak 21/18 Prosjektplan - Tilsynsførarordning barnevern

Protokoll

 

Møte 02-18 - 25.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 09/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 10/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 12/18 Meldingar

Sak 13/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Sak 14/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Møteprotokoll

 

Møte 01-18 - 07.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/18 Meldingar (melding 1-2)

                 Meldingar (melding 3-5)

Sak 06/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 07/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 08/18 Kontrollrapport - Årsmelding 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257