web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl.  Stad Møterom
27.02.2017 14.00  Herøy rådhus Møterom 1. 1 etg. 
22.05.2017 14.00 Herøy rådhus  Møterom 1. 1 etg.  
11.09.2017 14.00 Herøy rådhus  Møterom 1. 1 etg.  
18.10.2017 14.00 Herøy rådhus  Møterom 1. 1 etg.  
27.11.2017 14.00 Herøy rådhus  Møterom 1. 1 etg.  

Saksdokument og protokollar

Møte 05-17 - 27.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 39/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 40/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 41/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 42/17 Meldingar

Sak 43/17 Samarbeid med Vanylven kommune - Orientering

Sak 44/17 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomisk rapportering

Protokoll

 

Møte 04-17 - 18.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 30/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 31/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 32/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 33/17 Meldingar

Sak 34/17 Orientering om pågåande prosess i kommunal sektor

Sak 35/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 36/17 Selskapskontroll av SSR IKS

Sak 37/17 Tertialrapport per 31.09.2017

Sak 38/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding frå rådmannen

Møteprotokoll

 

Møte 03-17 - 11.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 22/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 23/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 24/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 25/17 Meldingar - del 1

                 Meldingar - del 2

Sak 26/17 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern tilsyn - tiltak - rutiner

Sak 27/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 28/17 Revisjonsplanlegging 2017 - Finansiell revisjon

Sak 29/17 Orientering om delegasjonsreglementet

Protokoll

 

Møte 02-17 - 22.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 13/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 14/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 15/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 16/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

Vedlegg Revisjonsmelding

Vedlegg Årsrekneskap 2016 Herøy kommune

Sak 17/17 Meldingar

Sak 18/17 Budsjettkontroll per 28.02.2017

Sak 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomisk rapportering 

Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomisk rapportering Herøy kommune

Sak 20/17 Jensholmen  - RDA-midlar  -  drøfting

Møteprotokoll

 

Møte 1-17 - 27.02.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 05/17 Møteplan 2017

Sak 06/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016

Sak 07/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 08/17 Kontrollrapport - Årsmelding 2016  Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/17 Brannvern - orientering ved rådmannen

Sak 10/17 Oppfølging av HE 01/16 SAK 05/16

Sak 11/17 Meldingar

Møteprotokoll

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257