web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

  Dato                Kl                Stad                             Møterom

 04.03            13:00           Rådhuset              Formannskapsromet, 2. etg

 06.05            13:00           Rådhuset              Møterom 1, 1. etg                         Avlyst

 10.06            13:00           Rådhuset              Formannskapsromet, 2. etg

 23.09            13:00           Rådhuset              Møterom 1, 1. etg

 07.11            13:00           Rådhuset              Møterom 1, 1. etg

 16.12            13:00           Rådhuset              Møterom 1, 1. etg                          Avlyst

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 04.03.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 11/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 10.06.13

Innkalling, sakliste og sak 12/13 - 18/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 23.09.13

Innkalling, sakliste og sak 19/13 - 28/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 07.11.13

Innkalling, sakliste og sak 30/13 - 35/13

Sak 36/13 - 37/13

Sak 38/13

Protokoll

 

Møte 05-13 - 16.12.13

Innkalling, sakliste og sak 40/13 - 43/13

Sak 44/13

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257