web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
10.02.2021 08:30 Rådhuset  Kommunestyresalen 
23.03.2021  08:30 Rådhuset  Kommunestyresalen 
05.10.2021       
02.11.2021       
01.12.2021      

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 10.02.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 03/21 Meldingar

Vedlegg:

  1. Brev, av 13.01.2021. «Einar Heimdal – Daglig leder – Andre arbeidsoppgaver».
  2. Utskrift frå kommunestyret si møteprotokoll, av 10.12.2020.
    Sak 108/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024.

Sak 04/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Vedlegg: 

Sak 05/21 Gjennomgang av møteprotokollar 2021

Vedlegg:

Sak 06/21 Orientering frå ordførar - Avtale med Hareid kommune og Hareid legesenter AS

Vedlegg:

Sak 07/21 Orientering frå kommunalsjef - Samfunnsutvikling

Sak 08/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 09/21 Årsplan for kontrollutvalet 2021

Veldegg: 

Sak 10/21 Møteplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg: 

Sak 11/21 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging

Vedlegg: 

Sak 12/21 Saker til eventuell seinare behandling

Vedlegg: 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257