web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
26.01.2018 08.00

Rådhuset Myravegen

Formannskapsromet 
07.03.2018 08.30

Rådhuset Myravegen

Formannskapsromet 
23.04.2018 08.30

Rådhuset Myravegen

Formannskapsromet 
24.05.2018 08.30 Rådhuset Myravegen  Formannskapsromet
       
09.10.2018 12.00  PPT Blåhuset  
21.11.2018 08.30 Rådhuset Myravegen Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-18 - 21.11.2018

Innkalling og sakliste

Sak 41/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 42/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 43/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 44/18 Meldingar

Sak 45/18 Forvaltningsre visjonsprosjektet - Sjølvkost vatn og avløp

Sak 37/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Sak 46/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 47/18 Orientering om Compilo

Sak 48/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 49/18 Orientering om rapportering av psykisk utviklingshemma

Sak 50/18 Orientering om rahabilitering av rådhuset

Sak 51/18 Andre tertialrapport 2018

Sak 52/18 Delegering frå kontrollutvalet

Sak 53/18 Motorisert ferdsel i Snipsøyrvatnet

Sak 54/18 Habilitet ved søknad om tilskott

Møteprotokoll

 

Møte 05-18 - 09.10.2018

Innkalling og sakliste

Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 33/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 34/18 Gjennomgang av møteprotokollar frå siste møte

Sak 35/18 Melding

Sak 36/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 37/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt tidleg innsats

Sak 38/18 Revisjonsplanlegging 2018 - Finansiell revisjon

Sak 39/18 Orienteringar

Sak 40/18 Orientering PPT

Protokoll

 

Møte 04-18 - 24.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 26/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 27/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 28/18 Meldingar

Sak 29/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 30/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsmelding

Sak 31/18 Orientering barnevern

Protokoll

 

Møte 03-18 - 23.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 18/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 19/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 20/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 21/18 Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar barnevern

Sak 22/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidleg innsats

Sak 23/18 Midlertidig flytting frå rådhuset - Tilbakemelding frå rådmannen

Sak 24/18 Selskapskontroll av SSR IKS

Protokoll

 

Møte 02-18 - 07.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 08/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 09/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 10/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 11/18 Meldingar

Sak 12/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 13/18 Framtidig organisasjonsstruktur - Orientering ved Rådmannen

Sak 14/18 Midlertidig flytting frå rådhuset - Orientering ved Rådmannen

Sak 15/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 16/18 Brøyteroder 2017-2022

Sak 17/18 Ymse

Protokoll

 

Møte 01-18 - 26.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Meldingar

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Brøyteanbod - Orientering

Sak 07/18 Ymse - Teken opp i møtet

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257