web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

  Dato                Kl                Stad                       Møterom

 11.03            08:30         Rådhuset            Formannskapsromet

 06.05            08:30         Rådhuset            Kommunestyresalen        Går ut

 30.05            08:30         Rådhuset            Formannskapsromet

 03.06            17:00         Rådhuset            Formannskapsromet

 12.09            08:30         Rådhuset            Formannskapsromet

 07.10            08:30         Rådhuset            Formannskapsromet        Går ut

 21.11            08:30         Rådhuset            Formannskapsromet

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 11.03.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 11/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 30.05.13

Innkalling, sakliste og sak 12/13 - 16/13

Sak 17/13 - 18/13

Protokoll

 

Møte 03-13 - 03.06.13

Innkalling, sakliste og sak 17/13 - 20/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 12.09.13

Innkalling, sakliste og sak 21/13 - 29/13

Sak 29/13

Protokoll

 

Møte 05-13 - 21.11.13

Innkalling, sakliste og sak 31/13 - 35/13

Sak 36/13 - 39/13

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257